Żdynia to łemkowska wieś, w której rokrocznie odbywa się impreza pn „Łemkowska Watra”. W ramach wydarzeń związanych z „Watrą”, w niedzielę, wierni cerkwi greckokatolickiej mają możliwość uczestniczenia w liturgii celebrowanej na terenach sąsiadującym z tym plenerowym, trzydniowym wydarzeniem.
Nabożeństwo odbywa się pod gołym niebem. Liturgia jest sprawowana przy ołtarzu polowym, który niestety jest w złym stanie technicznym.
Inwestor postanowił wybudować nowy, większy i bardziej reprezentacyjny ołtarz w miejscu istniejącego.
Zaprojektowany przez nas ołtarz polowy ma formę wiaty z centralnie usytuowanym kamiennym stołem. Dach wiaty jest kryty gontem, i ma formę dachu kalenicowego, półszczytowego. Nad ołtarzem zaprojektowano dominantę nakrytą dachem namiotowym ze zwieńczeniem w postaci krzyża nad pseudolatarnią.
Drewno i kamień, to materiały naturalne, najbardziej odpowiednie dla tego rodzaju obiektu.
Przyziemie ołtarza jest otwarte, granicę przestrzeni określają tylko słupy, na których wspiera się konstrukcja dachu.
Symboliczny ikonostas tworzą dwie ikony namiestne: Bogurodzicy i Chrystusa.
Projekt kaplicy w Żdyni, to przykład tradycyjnej , łemkowskiej architektury sakralnej w zakresie funkcji, formy i materiału.

inwestor: Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
projekt: 2020
zakres prac: projekt koncepcyjny, projekt budowlany
status: w realizacji
powierzchnia: 40m2
lokalizacja: Żdynia