Oderne to niewielka, malownicza miejscowość, stanowiąca formalnie przysiółek Uścia Gorlickiego. Mieszkańcy Odernego, nasi sąsiedzi zza góry, postanowili wznieść budynek świetlicy. Z własnej inicjatywy, siłą własnych rąk. Ktoś oddał działkę pod zabudowę, inni swój czas i pracę. Projekt w realizacji. Bardzo ważny projekt.

inwestor: Gmina Uście Gorlickie,
projekt: 2021,
zakres prac: projekt koncepcyjny, projekt budowlany,
status: w realizacji,
powierzchnia: 90m2,
lokalizacja: Uście Gorlickie – przysiółek Oderne.